MARTA
DIRECCIÓ, PROFESSORA D’ANGLÈS

JAMES

PROFESSOR D’ANGLÈS

STEPHANIE
PROFESSORA D’ANGLÈS

NATALIYA
PROFESSORA DE RUS

INGRID

PROFESSORA D’ALEMANY,
ANGLÈS I FRANCÈS

KAREN

PROFESSORA D’ANGLÈS

LÍDIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

NICAISE
PROFESSOR DE FRANCÈS

MOI
PROFESSORA DE XINÈS

CHARLIE

PROFESSOR D’ANGLÈS

JÚLIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

RACHEL

PROFESSORA D’ANGLÈS

LÍDIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

MONICA

PROFESSORA D’ANGLÈS

MARTINA
PROFESSORA D’ANGLÈS

ESTHER

PROFESSORA DE CASTELLÀ
I CATALÀ

ROMÀ
PROFESSOR DE CIÈNCIES TECNOLÒGIQUES
I ANGLÈS

ALBA

PROFESSORA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

EVA

COORDINADORA CASALS

JUDIT

PROFESSORA
CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS