MARTA
DIRECCIÓ, PROFESSORA D’ANGLÈS

HOLLIE
PROFESSORA D’ANGLÈS

INGRID
PROFESSORA D’ALEMANY,
ANGLÈS I FRANCÈS

JUDIT
PROFESSORA DE PROVES D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS, SELECTIVITAT,
CATALÀ I CASTELLÀ

BRITTANI
PROFESSORA D’ANGLÈS

NICAISE
PROFESSOR DE FRANCÈS

MOI
PROFESSORA DE XINÈS

NATALIYA
PROFESSORA DE RUS

OLGA
COORDINADORA D’AMPA,
PROFESSORA D’ANGLÈS

AIDA
PROFESSORA D’ANGLÈS I D’ALEMANY

ERIC
PROFESSOR D’ANGLÈS

ALBA
PROFESSORA DE PROVES D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS, SELECTIVITAT,
PROFESSORA DE CIÈNCIES

GLORIA
PROFESSORA D’ANGÉS I FRANCÉS

LAURA
SECRETÀRIA

MERCÈ
SECRETÀRIA

CLÀUDIA
PROFESSORA D’ANGLÈS

LAIA
PROFESSORA D’ANGLÈS

MARTA
PROFESSORA D’ANGLÈS

EVA
PROFESSORA D’ANGLÈS

LES MASCOTES
CURS 2017-18