MARTA
DIRECCIÓ, PROFESSORA D’ANGLÈS

JAMES

PROFESSOR D’ANGLÈS

MOISÉS

PROFESSOR D’ANGLÈS i JAPONÈS

SERGI

PROFESSOR D’ANGLÈS

INGRID

PROFESSORA D’ALEMANY,
ANGLÈS I FRANCÈS

NICAISE
PROFESSOR DE FRANCÈS

MOI
PROFESSORA DE XINÈS

NATALIYA
PROFESSORA DE RUS

JUDIT

PROFESSORA DE PROVES D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS, SELECTIVITAT,
CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS

KAREN

PROFESSORA D’ANGLÈS

ESTHER

PROFESSORA DE CASTELLÀ
I CATALÀ

SIRA

PROFESSORA D’ANGLÈS I FRANCÈS,
I LLENGÜES CLÀSSIQUES (LLATÍ I GREC)

EVA

PROFESSORA D’ANGLÈS,
COORDINADORA D’AMPES

ANDREA

PROFESSORA D’ANGLÈS

MARIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

IRENE
PROFESSORA D’ANGLÈS

MARINA

PROFESSORA D’ANGLÈS

LAIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

ROMÀ
PROFESSOR DE CIÈNCIES TECNOLÒGIQUES
I ANGLÈS

ALBA

PROFESSORA DE PROVES D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS, SELECTIVITAT,
PROFESSORA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

GERI

PROFESSORA D’ANGLÈS

LAURA

DEPT. ADMINISTRACIÓ

LES MASCOTES

CURS 2018-19

MERCÈ

DEPT. ADMINISTRACIÓ