MARTA
DIRECCIÓ, PROFESSORA D’ANGLÈS

JAMES

PROFESSOR D’ANGLÈS

KERRY

PROFESSORA D’ANGLÈS

SERGI

PROFESSOR D’ANGLÈS

INGRID

PROFESSORA D’ALEMANY,
ANGLÈS I FRANCÈS

NICAISE
PROFESSOR DE FRANCÈS

MOI
PROFESSORA DE XINÈS

NATALIYA
PROFESSORA DE RUS

JUDIT

PROFESSORA DE PROVES D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS, SELECTIVITAT,
CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS

EVA

PROFESSORA D’ANGLÈS,
COORDINADORA D’AMPES

SIGRID

PROFESSORA D’ALEMANY
I D’ANGLÈS

MARIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

ANDREA

PROFESSORA D’ANGLÈS

SIRA

PROFESSORA D’ANGLÈS I FRANCÈS, I LLENGÜES CLÀSSIQUES (LLATÍ I GREC)

LAIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

AINA

PROFESSORA D’ANGLÈS

MARINA

PROFESSORA D’ANGLÈS

ALBA

PROFESSORA DE PROVES D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS, SELECTIVITAT,
PROFESSORA DE CIÈNCIES

IRENE
PROFESSORA D’ANGLÈS

MARTA

PROFESSORA D’ANGLÈS I REPÀS

LAURA

DEPT. ADMINISTRACIÓ

MERCÈ

DEPT. ADMINISTRACIÓ

LES MASCOTES

CURS 2018-19