MARTA
DIRECCIÓ, PROFESSORA D’ANGLÈS

JAMES

PROFESSOR D’ANGLÈS

STEPHANIE
PROFESSORA D’ANGLÈS

NATALIYA
PROFESSORA DE RUS

INGRID

PROFESSORA D’ALEMANY,
ANGLÈS I FRANCÈS

KAREN

PROFESSORA D’ANGLÈS

CLÀUDIA
COORDINADORA
PROFESSORA D’ANGLÈS

NICAISE
PROFESSOR DE FRANCÈS

MOI
PROFESSORA DE XINÈS

CHARLIE

PROFESSOR D’ANGLÈS

JÚLIA

PROFESSORA D’ANGLÈS

MONICA

PROFESSORA D’ANGLÈS

MERCÈ

DEPT. ADMINISTRACIÓ

ROMÀ
PROFESSOR DE CIÈNCIES TECNOLÒGIQUES
I ANGLÈS

ALBA

PROFESSORA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

ESTHER

PROFESSORA DE CASTELLÀ
I CATALÀ

LES MASCOTES

CURS 2019-20

JUDIT

PROFESSORA
CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS