Cursos per a adolescents (de 12 a 17 anys)

Saber idiomes és genial!

Aquest és el nostre lema a l’hora d’ensenyar als joves. Volem trencar la monotonia i captar l’interès dels joves per aprendre idiomes, per això preparem un material propi dissenyat per atraure la motivació per l’aprenenatge dels idiomes dels nostres adolescents.

El nombre d’alumnes per grup varia entre 3 i 8 alumnes.

  • ANGLÈS: Preparem els nostres alumnes per als exàmens oficials de Cambridge for Schools (KET, PET, FCE, CAE) en sessions d’entre 2 i 3 hores de classe setmanals depenent del nivell.
  • FRANCÈS: Preparem els nostres alumnes per als exàmens oficials de l’Institut Français (DELF SCOLAIRE) en sessions d’entre 2 i 3 hores de classe setmanals depenent del nivell.
  • ALEMANY: Preparem els nostres alumnes per als exàmens oficials del Goethe Institut (A1, A2, B1, B2) en sessions d’entre 2 i 3 hores de classe setmanals depenent del nivell.

Cursos Hurray Teens (cursos d’anglès, francès i alemany)

  • Consulteu els horaris d’anglès 2020-21 (pendents d’actualitzar 09/06/2020)
  • Consulta horaris d’alemany 2020-21 (pendents d’actualitzar 09/06/2020)
  • Consulta horaris de francès 2020-21 (pendents d’actualitzar 09/06/2020)

El nostre mètode:

Treballem totes les habilitats de l’idioma: la gramàtica, l’expressió oral, l’escrita i la comprensió auditiva escollint temes de la vida quotidiana que interessen als joves mitjançant la immersió lingüística.

Fem treballs en grup fent ús de les noves tecnologies i activem les habilitats del llenguatge amb activitats que involucren competències, però també activitats que requereixen la cooperació.

Les classes són divertides i dinàmiques on sobretot busquem potenciar al màxim la confiança de l’alumne pel seu propi aprenentatge. L’expressió oral, la pronunciació i la fluïdesa són pilars bàsics a les nostres classes.

Les nostres classes:

Les activitats inclouen: vídeos, cançons, jocs de rol, ús de les TIC, treballs per projectes, lectures... activitats per motivar al màxim als adolescents envers l’aprenenatge dels idiomes.

Donem gran importància a un ambient sense por ni estrès. Creiem en el respecte envers els companys i la cooperació. Cada alumne és únic i respectem el desenvolupament individual sense que se senti pressionat. Parem especial atenció al desenvolupament mental i emocional perquè cada alumne encaixi en el grup que li correspon.

Cursos Yes, you can! (Reforç d’anglès per a estudiants de 6è de primària i de l’ESO) 

Grups reduïts de reforç d’anglès:

Oferim grups de reforç d’anglès per a tots aquells joves que necessiten un suport amb els treballs i deures de l’institut.
Així com un reforç més individualitzat i personalitzat al ritme de l’alumne.

Els alumnes porten el material que treballen als instituts i escoles, hi ho reforcem amb material extra preparat per els nostres mestres i personalitzat a cada alumne, per tal de consolidar, al seu ritme els continguts treballats.

El grups són reduïts de 2-5 alumnes màxim per grup.

L’avaluació de tots els nostres alumnes:

L’avaluació de l’alumnat és constant. A finals de cada mes es fan petites proves escrites i orals per tal d’anar comprovant l’evolució de cada alumne. A finals de trimestre (desembre, març i juny) fem una avaluació més extensa de totes les competències del llenguatge de cada alumne mitjançant un test escrit i oral.

Elaborem un informe on indiquem tant els resultats obtinguts a les proves, com la participació individual i el treball en equip.

Aquesta avaluació es lliura directament als pares perquè en cada moment estiguin informats dels progressos del seu fill. El nostre seguiment és constant, individual i personalitzat, creiem que cada alumne és especial i així els tractem.