Casal de Setmana Santa

Happy easter at challenge

Aprèn cultura i tradicions angleses durant l’estiu!

  • Com inscriure-s’hi:
    1. Ompliu el full d’inscripció a secretaria abans de començar el casal. Dies d’inscripció: a partir del 1 de Març.
      També podeu presentar la documentació per correu electrònic a info@challenge-school.net.
    2. Aboneu l’import de la inscripció del vostre fill/a en efectiu abans de l’inici del casal.
    3. Porteu una fotocòpia de la targeta sanitària i del DNI del menor.