Durant la tercera setmana del casal d’estiu 2020, hem rebut la inspecció de la Generalitat i l’hem passat amb escreix! És per això que estem d’enhorabona!

Enguany, a banda de comprovar que seguim la normativa vigent referent als casals d’estiu, també s’ha comprovat les mesures preses en matèria d’higiene, salut i seguretat. Hem fet un gran esforç per adaptar-nos a la situació actual i seguim vetllant cada dia per al compliment de totes les mesures reglamentàries.