Una nova figura al Casal d’Estiu!

Seguint les indicacions de la Generalitat enguany hi haurà una nova figura, el “Responsable de seguretat i higiene”. Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures i protocols que es desenvolupin, així com garantir la formació i informació en aquesta...