Recordem a tots aquells alumnes que s’hagin inscrit als simulacres de Cambrdige d’aquest dissabte dia 28 de març, han de venir al centre principal, portant bolígraf, llapís i goma (i alguna cosa de menjar i de beure si s’escau). Segons els torns, s’ha de ser a l’escola en el següent horari:

– Torn matí: 8:45 per poder començar els exàmens a les 9:00h

– Torn tarda: 13:45 per poder començar els exàmens a les 14:00h

Es prega la màxima puntualitat.