Recordem a tots aquells alumnes que s’hagin inscrit als simulacres de Cambrdige d’aquest dissabte dia 13 d’abril, han de venir al centre principal, portant bolígraf, llapís i goma (i alguna cosa de menjar i de beure si s’escau). Segons els torns, s’ha de ser a l’escola en el següent horari:
– Torn matí: 8.45 per poder començar els exàmens a les 9.00h
– Torn tarda: 13.45 per poder començar els exàmens a les 14.00h
Es prega la màxima puntualitat.